การประชุมสัญจรและประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 (สัญจร) และกิจกรรมสัญจร ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไปร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ในการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของ ภราดา ยอห์น วิจารณ์ แสงหาญ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร)