ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3/2552
งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 835)
ประชุมร่วมกับคณะทำงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์
จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ (อ่านแล้ว 2646)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี แด่ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552 (อ่านแล้ว 733)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552 (อ่านแล้ว 741)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ นอกรอบ ครั้งที่ 1/2552 เพื่อวางแผนงาน Gala Dinner ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552 (อ่านแล้ว 693)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ (อ่านแล้ว 692)
การประชุมนอกรอบเพื่อวางแผนงานสมาพันธ์สมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (ฉะเชิงเทรา)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (ฉะเชิงเทรา) (อ่านแล้ว 692)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร) (อ่านแล้ว 730)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2551 (สัญจร) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระพี่นางฯ
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระพี่นางฯ (อ่านแล้ว 846)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ  ครั้งที่ 1/2551
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 (อ่านแล้ว 765)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : [1] [2] 3  จากทั้งหมด 3 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form