ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี  2554
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554 (อ่านแล้ว 942)
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เรื่องการจัดงานมหาคอนเสิร์ต "คณะเซนต์คาเบรียลเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 2515)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่านแล้ว 792)
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ และครูดนตรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมมอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
สมาพันธ์สมาคมมอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (อ่านแล้ว 1528)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2/2554
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2/2554 (อ่านแล้ว 854)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554 (อ่านแล้ว 917)
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เรื่องการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 1209)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีเปิดและพิธีมอบสำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
พิธีเปิดและพิธีมอบสำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน (อ่านแล้ว 844)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
3rd CGPTA Gala Dinner
3rd CGPTA Gala Dinner (อ่านแล้ว 818)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน 3 rd CGPTA Gala Dinner ณ Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 - 21.00 น. (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ (อ่านแล้ว 881)
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ St. Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร) (อ่านแล้ว 872)
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ St. Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี
ร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี (อ่านแล้ว 954)
นายกสมาพันธ์สมาคมฯ คุณสนั่น อังอุบลกุล และกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ปรึกษาหารือ เรื่อง “Video Conference” กับทางแม่ข่าย
ปรึกษาหารือ เรื่อง “Video Conference” กับทางแม่ข่าย (อ่านแล้ว 837)
โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (อ่านแล้ว 755)
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (อ่านแล้ว 837)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (อ่านแล้ว 959)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (อ่านแล้ว 845)
ปีการศึกษา 2552 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 852)
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.30 – 17.50 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมแผนงาน งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3-2552
การประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมแผนงาน งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3-2552 (อ่านแล้ว 819)
ประชุมร่วมกับคณะทำงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา (อ่านแล้ว 810)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : [1] 2 [3]  จากทั้งหมด 3 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form