ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
การประชุมสัญจรและประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2565
การประชุมสัญจรและประชุมใหญ่ ปีการศึกษา 2565 (อ่านแล้ว 195)
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 (สัญจร) และกิจกรรมสัญจร วันที่ 10-12 มีนาคม 2566 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 24/03/2023 22:07:22 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1025)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร) (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/04/2019 06:16:38 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (อ่านแล้ว 1951)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 10:35:41 น. อ่านรายละเอียด >>
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 (อ่านแล้ว 1149)
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลฯ ได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 08:31:42 น. อ่านรายละเอียด >>
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1753)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ”  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:38:41 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1779)
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ ได้ดำเนินการโครงการนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 18 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกวิทยฐานะของครู  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:43:48 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 918)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 12:23:24 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่านแล้ว 1658)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 11:30:25 น. อ่านรายละเอียด >>
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561  (CGPTA)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (อ่านแล้ว 1135)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/08/2018 08:26:26 น. อ่านรายละเอียด >>
งานประชุม CGPTA  ครั้งที่ 1/2561
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 (อ่านแล้ว 1118)
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 24/07/2018 06:14:30 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน (CGPTA)
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน (CGPTA) (อ่านแล้ว 991)
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน ระหว่าง 4-6 ก.ค. 2561 ณ รร.อัสสัมชัญศรีราชา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 23/07/2018 06:08:13 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร) (อ่านแล้ว 1913)
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน 4th CGPTA Gala Dinner
งาน 4th CGPTA Gala Dinner (อ่านแล้ว 2258)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงาน CGPTA Gala Dinner ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 - 22.30 น. ณ ห้อง Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 (อ่านแล้ว 1584)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 (อ่านแล้ว 1270)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม เซนต์คาเบรียล ชั้น G อาคารมูลนิธิฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555 (อ่านแล้ว 1362)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ครั้งที่ 2/2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 (อ่านแล้ว 1270)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร The Trinity Building โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ แคมปัสพระราม 2 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม (อ่านแล้ว 1278)
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด (อ่านแล้ว 1275)
พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด ด้วยเครื่องดนตรีกว่า 300 ชิ้น และนักดนตรีจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วม 1,000 คน พร้อมด้วยศิลปินศิษย์เก่ามากมาย ในมหาคอนเสิร์ต “คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (อ่านแล้ว 1959)
เตรียมพบปรากฏการณ์วงออเคสตร้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานมหาคอนเสิร์ต "คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : 1 [2] [3]  จากทั้งหมด 3 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form