ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (อ่านแล้ว 243)
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รุ่นที่ 27, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/01/2023 11:04:22 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (อ่านแล้ว 236)
ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไปร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเมื่อคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/11/2022 00:11:55 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี
ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (อ่านแล้ว 219)
ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/11/2022 10:37:17 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (อ่านแล้ว 234)
สนั่น อังอุบลกุล สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย, คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/10/2022 12:01:11 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (อ่านแล้ว 227)
สนั่น อังอุบลกุล สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 10/10/2022 11:45:54 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (อ่านแล้ว 1209)
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:21:31 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (อ่านแล้ว 1610)
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ และในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาออกัสติน อาจิน เต่งตระกูล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:16:16 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (อ่านแล้ว 1152)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:10:58 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (อ่านแล้ว 1633)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 14:08:49 น. อ่านรายละเอียด >>
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 1482)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 05/03/2020 12:44:44 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ (อ่านแล้ว 1393)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 16:48:48 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (อ่านแล้ว 1501)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และเข้าร่วมพิธีเปิดห้องเกียรติยศ ACC Hall of Fame ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 04:11:00 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (อ่านแล้ว 1493)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และภราดา กรกวี ยินดีเวท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 11:32:45 น. อ่านรายละเอียด >>
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019”
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019” (อ่านแล้ว 1692)
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/01/2020 08:12:32 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู (อ่านแล้ว 1563)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:48:43 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี (อ่านแล้ว 2302)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:51:50 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1828)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561 (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:48:44 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 846)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:47:47 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018”
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” (อ่านแล้ว 1743)
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 17:37:30 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing”
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing” (อ่านแล้ว 1440)
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing” โดยมี คุณเตฌ์ณ โสมคำ(โค้ชโรเจอร์) เป็นวิทยากร  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 07:23:23 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561 (อ่านแล้ว 1092)
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/07/2018 03:09:10 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 1441)
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานขั้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/07/2018 03:05:15 น. อ่านรายละเอียด >>
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 1666)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 18/04/2018 05:13:18 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 (อ่านแล้ว 1278)
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 และขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คุณอรสา ศรีมหาโชตะ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 06/09/2017 09:14:09 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016 (อ่านแล้ว 1692)
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 7  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 31/01/2017 13:39:46 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 (อ่านแล้ว 1500)
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 14/12/2016 17:40:13 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun (อ่านแล้ว 4069)
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun เมื่อวีนที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 21/12/2016 16:28:34 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา (อ่านแล้ว 1819)
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 2151)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาแอนโทนี ศราวุธ ยุชมภู , ภราดายอห์น แบ๊ปติส กุลชาติ จันทะโชโต , ภราดาโทมัส นนทชา ศรีวิไล และภราดาปีเตอร์ วิทยา เทพกอม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 1649)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดายอห์น บอสโก สมพร คงวิมล และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ภราดามีคาแอล ลูโดวิโก ทินรัตน์ คมกฤส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 1311)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดยคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อ่านแล้ว 2494)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (อ่านแล้ว 2574)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2013
ACC FAMILY BOWLING 2013 (อ่านแล้ว 1421)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2013" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 7 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การบรรยายให้ความรู้
การบรรยายให้ความรู้ "มองเห็นโลกคมชัด เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น See better.Learn better" (อ่านแล้ว 993)
การบรรยายให้ความรู้ "มองเห็นโลกคมชัด เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น See better.Learn better" จัดโดยบริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72 (อ่านแล้ว 1100)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะครู ผู้ปกครอง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Home Coming Day….
Home Coming Day…. (อ่านแล้ว 1178)
Home Coming Day…. เรียนเชิญศิษย์เก่า ACC ทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ณห้องประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (อ่านแล้ว 827)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554 (อ่านแล้ว 848)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 822)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
พิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (อ่านแล้ว 1200)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2011
ACC FAMILY BOWLING 2011 (อ่านแล้ว 1044)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2011" ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554 (อ่านแล้ว 802)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน Graduation Party 2011
งาน Graduation Party 2011 (อ่านแล้ว 1091)
คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 71 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่งาน "Graduation Party 2011" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี (อ่านแล้ว 872)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดย คุณสสิภัค เอี่ยมสำอางค์ บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 838)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 913)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 857)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 1091)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 873)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 893)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่นและวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงภราดาโรเกชั่น ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 903)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรม ACC Family Rally
กิจกรรม ACC Family Rally (อ่านแล้ว 1064)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการพร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม "ACC Family Rally" เส้นทาง กรุงเทพฯ - ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 860)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ "พิธีฝังศพ เซซีลีอา เตือย สุขชัย" (อ่านแล้ว 804)
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ "พิธีฝังศพ เซซีลีอา เตือย สุขชัย มารดาภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ณ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ เมื่อวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การจัดโบว์ลิ่งการกุศล
การจัดโบว์ลิ่งการกุศล (อ่านแล้ว 931)
การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ทางสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2011" (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 800)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี (อ่านแล้ว 1012)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านรองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รับประกาศนียบัตรรุ่น 70
รับประกาศนียบัตรรุ่น 70 (อ่านแล้ว 855)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ (อ่านแล้ว 1440)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 19.00 - 20.00 น. ณ ศาลา 5 วัดพลับพลาชัย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการบรรยายพิเศษ เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก
โครงการบรรยายพิเศษ เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก (อ่านแล้ว 868)
เทิดไท้องค์ราชันย์ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก" โดย คุณสุสิทธิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย (อ่านแล้ว 877)
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดโครงการ แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า
จัดโครงการ แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า (อ่านแล้ว 1082)
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดโครงการ "แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า" (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 787)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญหลุยส์
ร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญหลุยส์ (อ่านแล้ว 853)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสระลึกถึงนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มองฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9
จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 (อ่านแล้ว 871)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ "จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 และงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 8 " ณ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 883)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554 ในวันจันทร่ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1/2554
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 747)
จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการที่จะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่านในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อีกทั้งสร้างศักยภาพของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนให้มีคุณภาพร่วมกัน (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
บรรยากาศงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
บรรยากาศงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (อ่านแล้ว 910)
จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8 (อ่านแล้ว 735)
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8 (อ่านแล้ว 758)
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8 ครั้งที่ 5/2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน
งาน "Graduation Party 2010" (อ่านแล้ว 754)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 70 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่งาน "Graduation Party 2010" เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก "72 ปี ACC FAIR" (อ่านแล้ว 801)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก "72 ปี ACC FAIR" เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
บรรยากาศงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR
บรรยากาศงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR (อ่านแล้ว 792)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาคมร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่
คณะกรรมการสมาคมร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ (อ่านแล้ว 1042)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00- 10.30 ณ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair
เชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair (อ่านแล้ว 856)
ขอเชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair ในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภายในงานพบกับ ร้านค้าและสินค้าอุปโภค - บริโภค มากมาย อทิเช่น จาน ชาม เมลามีน จาก บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ (อ่านแล้ว 1009)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553 (อ่านแล้ว 749)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553 ณ วันพุธที่ 19 มกราคม 2544 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2010
ACC FAMILY BOWLING 2010 (อ่านแล้ว 889)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2010" ณ เมเจอร์โบว์ ฮิต เซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อวันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 813)
ร่วมงานวันโรเกชั่นและวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงภราดาโรเกชั่น ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคม PTA
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคม PTA (อ่านแล้ว 1150)
ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบตัวนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554
มอบตัวนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (อ่านแล้ว 756)
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (อ่านแล้ว 760)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันอังคารที่ 5 ต.ค. 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ภาพแข่งขันกอล์ฟการกุศล " ACC ฉลองครบ 72 ปี " (อ่านแล้ว 948)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล " ACC ฉลองครบ 72 ปี " เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2553 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC ฉลองครบ 72 ปี
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC ฉลองครบ 72 ปี (อ่านแล้ว 1064)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACC ฉลองครบ 72 ปี" ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 SHOT - GUN START เวลา 12.00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี (อ่านแล้ว 778)
เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี (อ่านแล้ว 830)
ผู้แทนคณะกรรมการไตรภาคี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดากิตติศักดิ์
สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดากิตติศักดิ์ (อ่านแล้ว 714)
คณะกรรมบริหารสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านรองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69 (อ่านแล้ว 796)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ (อ่านแล้ว 1469)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.00 น. มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และในภาคค่ำ เวลา 18.00 – 21.00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ.หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อใช้ชีวิตให้สนุกสนานอย่างไรในวัยเรียน
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อใช้ชีวิตให้สนุกสนานอย่างไรในวัยเรียน (อ่านแล้ว 733)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553 (อ่านแล้ว 769)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (อ่านแล้ว 722)
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 72 ปี
วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 72 ปี (อ่านแล้ว 812)
เข้าร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2010
ACC FAMILY BOWLING 2010 (อ่านแล้ว 721)
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2010" ในวันอาทิตย์ที่ 21,28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 น. และ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ MAJOR BOWL HIT สาขาซ็นทรัล พระราม 3 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (อ่านแล้ว 825)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (อ่านแล้ว 725)
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Graduation Party รุ่น 69
Graduation Party รุ่น 69 (อ่านแล้ว 900)
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 (อ่านแล้ว 762)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2552 (อ่านแล้ว 720)
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : 1 [2] [3]  จากทั้งหมด 3 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form