ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 (CGPTA) อ่านแล้ว (900)

การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลฯ ได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ฯลฯ มีการการประชุมเพื่อพิจารณากันหลายครั้ง และมีการลงรายละเอียดของเกณฑ์ที่กำหนดให้ครอบคลุม ชัดเจน ผู้เสนอชื่อเข้ามายังสมาพันธ์สมาคมฯ จะต้องผ่านการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีสถาบันที่มีมาตรฐานรองรับการแข่งขัน ทั้งนี้มีมติการพิจารณาอนุมัติการให้รางวัลเชิดชูเกียรติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สถานศึกษาดีเด่น บุคคลดีเด่น และนักเรียนดีเด่น มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 310 รายการ ในการนี้สมาพันธ์สมาคมฯ จัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้กับผู้อำนวยการหรือผู้แทนของแต่ละโรงเรียน ในงาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Loius – Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ         กิจกรรมย้อนหลัง
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 977 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1307 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 907 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1319 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1224 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ (PTA) (อ่านแล้ว 1154 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (PTA) (อ่านแล้ว 1263 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (PTA) (อ่านแล้ว 1257 ท่าน)
+ กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019” (PTA) (อ่านแล้ว 1332 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู (PTA) (อ่านแล้ว 1403 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form