ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (PTA) อ่านแล้ว (1899)

กำหนดให้มีโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในฐานะเป็นโรงเรียนพี่ ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียน อัสสัมชัญเทคนิคนครพนมโรงเรียนน้อง เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2546

โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดมอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการและครู รวม 19 ท่าน

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยการสนับสนุนของคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานศรีไทยโมลด์ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และสถาบันไทย – เยอรมัน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สร้างความประทับใจกับผู้มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

         กิจกรรมย้อนหลัง
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 896 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1199 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 840 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1164 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1161 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ (PTA) (อ่านแล้ว 1093 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (PTA) (อ่านแล้ว 1194 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (PTA) (อ่านแล้ว 1180 ท่าน)
+ กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019” (PTA) (อ่านแล้ว 1222 ท่าน)
+ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู (PTA) (อ่านแล้ว 1342 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form