ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (PTA) อ่านแล้ว (2249)

กำหนดให้มีโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในฐานะเป็นโรงเรียนพี่ ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียน อัสสัมชัญเทคนิคนครพนมโรงเรียนน้อง เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2546

โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดมอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการและครู รวม 19 ท่าน

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยการสนับสนุนของคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานศรีไทยโมลด์ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และสถาบันไทย – เยอรมัน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สร้างความประทับใจกับผู้มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

         กิจกรรมย้อนหลัง
+ ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (PTA) (อ่านแล้ว 51 ท่าน)
+ ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA) (อ่านแล้ว 101 ท่าน)
+ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (PTA) (อ่านแล้ว 98 ท่าน)
+ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (PTA) (อ่านแล้ว 109 ท่าน)
+ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (PTA) (อ่านแล้ว 103 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 1083 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1461 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 1019 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1514 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1338 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form