ข่าวกิจกรรม PTA
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 134)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 05/03/2020 12:44:44 น. More »
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ (อ่านแล้ว 157)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 16:48:48 น. More »
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (อ่านแล้ว 158)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และเข้าร่วมพิธีเปิดห้องเกียรติยศ ACC Hall of Fame ในวันที่ 28 มิถุนายน 256...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 04:11:00 น. More »
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (อ่านแล้ว 165)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และภราดา กรกวี ยินดีเวท ในวันที่ 7 มิถุนา...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 11:32:45 น. More »
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  “ACC FAMILY BOWLING 2019”
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019” (อ่านแล้ว 141)
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น....  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/01/2020 08:12:32 น. More »
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู (อ่านแล้ว 415)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:48:43 น. More »
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี (อ่านแล้ว 768)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:51:50 น. More »
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1166)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:48:44 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 388)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:47:47 น. More »
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018”
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” (อ่านแล้ว 1056)
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 17:37:30 น. More »
ข่าวกิจกรรม ACCA/PNA/CGPTA
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 264)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร)...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/04/2019 06:16:38 น. More »
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (อ่านแล้ว 1024)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน CGPTA 17t...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 10:35:41 น. More »
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเคร (อ่านแล้ว 328)
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 08:31:42 น. More »
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 965)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ” ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:38:41 น. More »
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 926)
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ ได้ดำเนินการโครงการนี้ติดต่อกันเป็นปีที...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:43:48 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 256)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Conference ชั...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 12:23:24 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่านแล้ว 896)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Centenary...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 11:30:25 น. More »
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup”
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” (อ่านแล้ว 939)
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” โดยมี คุณจักเพชร์ เจริญวิไล เป็นวิทยากร...  (PNA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 15:38:45 น. More »
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561  (CGPTA)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (อ่านแล้ว 487)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA)...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/08/2018 08:26:26 น. More »
งานประชุม CGPTA  ครั้งที่ 1/2561
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 (อ่านแล้ว 497)
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ค...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 24/07/2018 06:14:30 น. More »
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form