ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (อ่านแล้ว 250)
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:21:31 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (อ่านแล้ว 303)
เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ และในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาออกัสติน อาจิน เต่งตระกูล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:16:16 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (อ่านแล้ว 213)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 15:10:58 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (อ่านแล้ว 281)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA)
ผู้ลงข่าว admin | ลงเมื่อ 18/01/2021 14:08:49 น. อ่านรายละเอียด >>
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 529)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 05/03/2020 12:44:44 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ (อ่านแล้ว 445)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ภราดาสตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 16:48:48 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (อ่านแล้ว 499)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และเข้าร่วมพิธีเปิดห้องเกียรติยศ ACC Hall of Fame ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 04:11:00 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (อ่านแล้ว 483)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทอง และภราดา กรกวี ยินดีเวท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 11/01/2020 11:32:45 น. อ่านรายละเอียด >>
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019”
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2019” (อ่านแล้ว 419)
กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/01/2020 08:12:32 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 458)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561(สัญจร) (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 01/04/2019 06:16:38 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner
งาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (อ่านแล้ว 1431)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 10:35:41 น. อ่านรายละเอียด >>
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 (อ่านแล้ว 560)
การพิจารณาการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวัลฯ ได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 08:31:42 น. อ่านรายละเอียด >>
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1276)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ”  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:38:41 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1253)
โครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 สมาพันธ์สมาคมฯ ได้ดำเนินการโครงการนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 18 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกวิทยฐานะของครู  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 13:43:48 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 428)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 12:23:24 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่านแล้ว 1206)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 25/01/2019 11:30:25 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู (อ่านแล้ว 692)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคริสต์มาสและสวัสดิการครู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:48:43 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี (อ่านแล้ว 1465)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:51:50 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561 (อ่านแล้ว 1426)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ในปีการศึกษา 2561 (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 20:48:44 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 (อ่านแล้ว 544)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 18:47:47 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup”
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” (อ่านแล้ว 1219)
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Design Thinking and Lean Startup” โดยมี คุณจักเพชร์ เจริญวิไล เป็นวิทยากร (PNA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 15:38:45 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018”
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” (อ่านแล้ว 1368)
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ACC FAMILY BOWLING 2018” เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 17:37:30 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing”
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing” (อ่านแล้ว 1107)
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Digital Marketing” โดยมี คุณเตฌ์ณ โสมคำ(โค้ชโรเจอร์) เป็นวิทยากร  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 17/01/2019 07:23:23 น. อ่านรายละเอียด >>
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (อ่านแล้ว 667)
งานประชุมของสมาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (CGPTA) (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 08/08/2018 08:26:26 น. อ่านรายละเอียด >>
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 (อ่านแล้ว 700)
งานประชุม CGPTA ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 24/07/2018 06:14:30 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน (CGPTA)
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน (CGPTA) (อ่านแล้ว 593)
โครงการค่ายพัฒนนาผู้นำนักเรียน ระหว่าง 4-6 ก.ค. 2561 ณ รร.อัสสัมชัญศรีราชา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 23/07/2018 06:08:13 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561 (อ่านแล้ว 726)
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 1/2561 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/07/2018 03:09:10 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 927)
ร่วมงานแถลงข่าว ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานขั้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (PTA)
ผู้ลงข่าว Webmaster | ลงเมื่อ 16/07/2018 03:05:15 น. อ่านรายละเอียด >>
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 1187)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 18/04/2018 05:13:18 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 (อ่านแล้ว 929)
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 และขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คุณอรสา ศรีมหาโชตะ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 06/09/2017 09:14:09 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016 (อ่านแล้ว 1332)
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 7  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 31/01/2017 13:39:46 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 (อ่านแล้ว 1189)
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 14/12/2016 17:40:13 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun (อ่านแล้ว 3752)
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun เมื่อวีนที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 21/12/2016 16:28:34 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา (อ่านแล้ว 1468)
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 1722)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาแอนโทนี ศราวุธ ยุชมภู , ภราดายอห์น แบ๊ปติส กุลชาติ จันทะโชโต , ภราดาโทมัส นนทชา ศรีวิไล และภราดาปีเตอร์ วิทยา เทพกอม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 1204)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดายอห์น บอสโก สมพร คงวิมล และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ภราดามีคาแอล ลูโดวิโก ทินรัตน์ คมกฤส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร) (อ่านแล้ว 1604)
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ 2557
พัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ 2557 (อ่านแล้ว 1511)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (PNA2) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ราชวิถี , สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี และสโมสรไลออนส์ยานนาวา จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PNA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 994)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดยคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อ่านแล้ว 2016)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (อ่านแล้ว 1995)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2013
ACC FAMILY BOWLING 2013 (อ่านแล้ว 1095)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2013" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 7 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน 4th CGPTA Gala Dinner
งาน 4th CGPTA Gala Dinner (อ่านแล้ว 1737)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงาน CGPTA Gala Dinner ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 - 22.30 น. ณ ห้อง Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 (อ่านแล้ว 1258)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การบรรยายให้ความรู้
การบรรยายให้ความรู้ "มองเห็นโลกคมชัด เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น See better.Learn better" (อ่านแล้ว 715)
การบรรยายให้ความรู้ "มองเห็นโลกคมชัด เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น See better.Learn better" จัดโดยบริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 (อ่านแล้ว 951)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม เซนต์คาเบรียล ชั้น G อาคารมูลนิธิฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72 (อ่านแล้ว 746)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะครู ผู้ปกครอง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 72 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555 (อ่านแล้ว 1037)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 (อ่านแล้ว 960)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร The Trinity Building โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ แคมปัสพระราม 2 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม (อ่านแล้ว 912)
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Home Coming Day….
Home Coming Day…. (อ่านแล้ว 840)
Home Coming Day…. เรียนเชิญศิษย์เก่า ACC ทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ณห้องประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด (อ่านแล้ว 919)
พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด ด้วยเครื่องดนตรีกว่า 300 ชิ้น และนักดนตรีจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วม 1,000 คน พร้อมด้วยศิลปินศิษย์เก่ามากมาย ในมหาคอนเสิร์ต “คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (อ่านแล้ว 1590)
เตรียมพบปรากฏการณ์วงออเคสตร้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานมหาคอนเสิร์ต "คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554 (อ่านแล้ว 624)
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เรื่องการจัดงานมหาคอนเสิร์ต "คณะเซนต์คาเบรียลเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (อ่านแล้ว 520)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554 (อ่านแล้ว 507)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 528)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
พิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (อ่านแล้ว 806)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเสกอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2011
ACC FAMILY BOWLING 2011 (อ่านแล้ว 611)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2011" ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554 (อ่านแล้ว 503)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2554 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน Graduation Party 2011
งาน Graduation Party 2011 (อ่านแล้ว 715)
คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 71 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่งาน "Graduation Party 2011" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี (อ่านแล้ว 556)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการอบรมหลักสูตรพิเศษการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดย คุณสสิภัค เอี่ยมสำอางค์ บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 532)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 555)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 554)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 689)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 539)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 557)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่นและวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงภราดาโรเกชั่น ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 1791)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าคารวะขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ (อ่านแล้ว 599)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
กิจกรรม ACC Family Rally
กิจกรรม ACC Family Rally (อ่านแล้ว 652)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการพร้อมด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม "ACC Family Rally" เส้นทาง กรุงเทพฯ - ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555
ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่านแล้ว 521)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00- 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่านแล้ว 511)
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ และครูดนตรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสริต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ "พิธีฝังศพ เซซีลีอา เตือย สุขชัย" (อ่านแล้ว 524)
ร่วมในพิธีสวดอุทิศแด่ดวงวิญญาณ "พิธีฝังศพ เซซีลีอา เตือย สุขชัย มารดาภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ณ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ เมื่อวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การจัดโบว์ลิ่งการกุศล
การจัดโบว์ลิ่งการกุศล (อ่านแล้ว 604)
การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ทางสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2011" (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 510)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี (อ่านแล้ว 612)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านรองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รับประกาศนียบัตรรุ่น 70
รับประกาศนียบัตรรุ่น 70 (อ่านแล้ว 530)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ (อ่านแล้ว 1069)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อรังษี ชื่นมีเชาว์ บิดาของคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 19.00 - 20.00 น. ณ ศาลา 5 วัดพลับพลาชัย (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการบรรยายพิเศษ เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก
โครงการบรรยายพิเศษ เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก (อ่านแล้ว 538)
เทิดไท้องค์ราชันย์ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เตรียมเด็กไทย สู่ก้าวใหญ่ระดับโลก" โดย คุณสุสิทธิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย (อ่านแล้ว 552)
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมมอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
สมาพันธ์สมาคมมอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (อ่านแล้ว 855)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มอบกระเช้าของขวัญแด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2/2554
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2/2554 (อ่านแล้ว 569)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดโครงการ แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า
จัดโครงการ แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า (อ่านแล้ว 709)
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดโครงการ "แบ่งปันของใช้สภาพดีแก่เด็กกำพร้า" (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี 2554 (อ่านแล้ว 640)
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เรื่องการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (อ่านแล้ว 495)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญหลุยส์
ร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญหลุยส์ (อ่านแล้ว 548)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมพิธีกรรมระลึกถึงและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสระลึกถึงนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มองฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9
จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 (อ่านแล้ว 573)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ "จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 และงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 8 " ณ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 519)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่9 ครั้งที่ 1/2554 ในวันจันทร่ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 682)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีเปิดและพิธีมอบสำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
พิธีเปิดและพิธีมอบสำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน (อ่านแล้ว 559)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1/2554
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1/2554 (อ่านแล้ว 499)
จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการที่จะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่านในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อีกทั้งสร้างศักยภาพของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนให้มีคุณภาพร่วมกัน (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
บรรยากาศงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
บรรยากาศงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (อ่านแล้ว 633)
จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8 (อ่านแล้ว 483)
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8 (อ่านแล้ว 485)
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่8 ครั้งที่ 5/2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน
งาน "Graduation Party 2010" (อ่านแล้ว 496)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 70 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่งาน "Graduation Party 2010" เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก "72 ปี ACC FAIR" (อ่านแล้ว 555)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าราคาถูก "72 ปี ACC FAIR" เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
บรรยากาศงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR
บรรยากาศงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR (อ่านแล้ว 531)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานเสวนา 72 ปี ACC FAIR ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาคมร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่
คณะกรรมการสมาคมร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ (อ่านแล้ว 679)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00- 10.30 ณ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair
เชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair (อ่านแล้ว 560)
ขอเชิญร่วมงาน 72 ปี ACC Fair ในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภายในงานพบกับ ร้านค้าและสินค้าอุปโภค - บริโภค มากมาย อทิเช่น จาน ชาม เมลามีน จาก บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ (อ่านแล้ว 692)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553
ประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553 (อ่านแล้ว 493)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2553 ณ วันพุธที่ 19 มกราคม 2544 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2010
ACC FAMILY BOWLING 2010 (อ่านแล้ว 569)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2010" ณ เมเจอร์โบว์ ฮิต เซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อวันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 524)
ร่วมงานวันโรเกชั่นและวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงภราดาโรเกชั่น ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
3rd CGPTA Gala Dinner
3rd CGPTA Gala Dinner (อ่านแล้ว 569)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงาน 3 rd CGPTA Gala Dinner ณ Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 - 21.00 น. (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคม PTA
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคม PTA (อ่านแล้ว 766)
ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
มอบตัวนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554
มอบตัวนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (อ่านแล้ว 493)
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (อ่านแล้ว 515)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันอังคารที่ 5 ต.ค. 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ภาพแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ภาพแข่งขันกอล์ฟการกุศล " ACC ฉลองครบ 72 ปี " (อ่านแล้ว 625)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล " ACC ฉลองครบ 72 ปี " เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2553 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC ฉลองครบ 72 ปี
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACC ฉลองครบ 72 ปี (อ่านแล้ว 702)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACC ฉลองครบ 72 ปี" ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 SHOT - GUN START เวลา 12.00 น. (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี (อ่านแล้ว 472)
เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี
สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี (อ่านแล้ว 486)
ผู้แทนคณะกรรมการไตรภาคี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมการประชุมนอกรอบไตรภาคี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดากิตติศักดิ์
สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดากิตติศักดิ์ (อ่านแล้ว 462)
คณะกรรมบริหารสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านรองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69 (อ่านแล้ว 540)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ
งานฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ (อ่านแล้ว 1115)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.00 น. มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และในภาคค่ำ เวลา 18.00 – 21.00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ.หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อใช้ชีวิตให้สนุกสนานอย่างไรในวัยเรียน
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อใช้ชีวิตให้สนุกสนานอย่างไรในวัยเรียน (อ่านแล้ว 483)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553 (อ่านแล้ว 489)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (อ่านแล้ว 462)
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 72 ปี
วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 72 ปี (อ่านแล้ว 528)
เข้าร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ACC FAMILY BOWLING 2010
ACC FAMILY BOWLING 2010 (อ่านแล้ว 473)
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC FAMILY BOWLING 2010" ในวันอาทิตย์ที่ 21,28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 น. และ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ MAJOR BOWL HIT สาขาซ็นทรัล พระราม 3 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
งานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (อ่านแล้ว 558)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (อ่านแล้ว 473)
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ (อ่านแล้ว 604)
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ St. Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร) (อ่านแล้ว 557)
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ St. Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี
ร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี (อ่านแล้ว 677)
นายกสมาพันธ์สมาคมฯ คุณสนั่น อังอุบลกุล และกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 125 ปี ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ปรึกษาหารือ เรื่อง “Video Conference” กับทางแม่ข่าย
ปรึกษาหารือ เรื่อง “Video Conference” กับทางแม่ข่าย (อ่านแล้ว 537)
โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
Graduation Party รุ่น 69
Graduation Party รุ่น 69 (อ่านแล้ว 597)
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 (อ่านแล้ว 502)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2552 (อ่านแล้ว 464)
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
ก้าวสู่พัฒนาการทางการศึกษาระดับใหม่ ACC School of Commerce
ก้าวสู่พัฒนาการทางการศึกษาระดับใหม่ ACC School of Commerce (อ่านแล้ว 535)
เข้าร่วมงานแถลงข่าวโรงเรียน ACC ก้าวสู่พัฒนาการทางการศึกษาระดับใหม่ ACC School of Commerce ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมอโนมา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
	การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2552 (อ่านแล้ว 475)
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (อ่านแล้ว 471)
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (อ่านแล้ว 548)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (อ่านแล้ว 569)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (อ่านแล้ว 554)
ปีการศึกษา 2552 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 535)
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.30 – 17.50 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมแผนงาน งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3-2552
การประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมแผนงาน งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3-2552 (อ่านแล้ว 535)
ประชุมร่วมกับคณะทำงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าคารวะและขอพร ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา (อ่านแล้ว 547)
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3/2552
งาน CGPTA Gala Dinner ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 545)
ประชุมร่วมกับคณะทำงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการของสมาคมอัสสัมชัญพาณิชย์
งานพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการของสมาคมอัสสัมชัญพาณิชย์ (อ่านแล้ว 509)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการของสมาคมอัสสัมชัญพาณิชย์ เวลา 10.59 – 11.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
งานวันโรเกชั่น
งานวันโรเกชั่น (อ่านแล้ว 544)
ร่วมงานวันโรเกชั่น และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2552 (อ่านแล้ว 446)
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
PTA Bowling 2009
PTA Bowling 2009 (อ่านแล้ว 509)
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ศูนย์การค้าสยามพารากอน (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 453)
ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ (อ่านแล้ว 667)
ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา (อ่านแล้ว 490)
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภรดาประทีป ม.โกมลมาศ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
เข้าร่วมพิธีสหบูชามิซซาโอกาสถวายตัวตลอดชีวิต ของภราดากิตติศักดิ์
เข้าร่วมพิธีสหบูชามิซซาโอกาสถวายตัวตลอดชีวิต ของภราดากิตติศักดิ์ (อ่านแล้ว 456)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
	การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 3/2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 3/2552 (อ่านแล้ว 417)
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1)
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (อ่านแล้ว 2721)
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 (PNA 1) (PNA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 2)
โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (ตอน 2) (อ่านแล้ว 466)
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. อ่านรายละเอียด >>
หน้าที่ : 1 [2]  จากทั้งหมด 2 หน้า
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form