ข่าวกิจกรรม PTA
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (อ่านแล้ว 260)
รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 18/04/2018 05:13:18 น. More »
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 (อ่านแล้ว 306)
ภาพบรรยากาศการกระชุม ACC.PTA ครั้งที่ 2/2560 และขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คุณอรสา ศรีมหาโชตะ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 06/09/2017 09:14:09 น. More »
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล งาน ACC Family Bowling 2016 (อ่านแล้ว 597)
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 31/01/2017 13:39:46 น. More »
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 (อ่านแล้ว 577)
กิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 14/12/2016 17:40:13 น. More »
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun (อ่านแล้ว 580)
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ English Is Fun เมื่อวีนที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 21/12/2016 16:28:34 น. More »
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา (อ่านแล้ว 810)
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 726)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาแอนโทนี ศราวุธ ยุชมภู , ภราดายอห์น แบ๊ปติส กุลชาติ จันทะโชโต , ภราดาโทมัส...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (อ่านแล้ว 708)
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดายอห์น บอสโก สมพร คงวิมล และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (อ่านแล้ว 627)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นำโดยคุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคร...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อ่านแล้ว 801)
คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าคารวะขอพร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ แ...  (PTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
ข่าวกิจกรรม ACCA/PNA/CGPTA
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 (สัญจร) (อ่านแล้ว 479)
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
พัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ 2557
พัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ 2557 (อ่านแล้ว 546)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 2 (PNA2) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ราชวิถี , สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี และ...  (PNA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
งาน 4th CGPTA Gala Dinner
งาน 4th CGPTA Gala Dinner (อ่านแล้ว 800)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงาน CGPTA Gala Dinner ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 - 22.30 น. ณ ห้อง Louis-Marie Grand ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (อ่านแล้ว 487)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 ในวันอังคารที่ 13 ส...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (อ่านแล้ว 438)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 11 ม...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555
กิจกรรมครูดีเด่นปี 2555 (อ่านแล้ว 485)
สมาพันธ์สมาคมฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 17...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ครั้งที่ 2/2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 (อ่านแล้ว 441)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม (อ่านแล้ว 444)
สมาพันธ์สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพงานศพ บิดาของคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 19...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด
รายการเช้าค้นคนข่าว พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด (อ่านแล้ว 492)
พบกับมหาคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตร้าที่ใหญ่ที่สุด ด้วยเครื่องดนตรีกว่า 300 ชิ้น และนักดนตรีจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรีย...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
งานแถลงข่าว การจัดงานมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลฯ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (อ่านแล้ว 717)
เตรียมพบปรากฏการณ์วงออเคสตร้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเ...  (CGPTA)
ผู้ลงข่าว Admin Accpta | ลงเมื่อ 08/12/2015 13:36:21 น. More »
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form